Gåvokriterier

Riktlinjer

För nominering eller ansökan gäller följande:

Målgruppen för Almas fond är unga människor mellan 14- 25 år. Både enskilda personer och grupper av ungdomar kan nomineras eller ansöka om gåva.

Mångfald eftersträvas och ledord som drivkraft, engagemang, utveckling och uthållighet värderas.

Nomineringsförslaget eller ansökan skall ske skriftlig, gärna utifrån organisationens mall. 

Styrelsen har som stående punkt på agendan, att diskutera och besluta om inkomna nomineringsförslag och ansökningar. Beslut om utbetalning av bidrag sker löpande under året.

Redo för att ansöka eller nominera?

Skicka gärna,  Klicka här >>

Dela den här sidan