Om Almas fond

Almasfond

Almas Fond är en ideell organisation som verkar för att stödja och uppmuntra unga människor.    

Medel i Almas fond är gåvor från företag och enskilda personer. Nominering sker av enskilda individer likväl som av organisationer. Utdelning beslutas av styrelsen.  

2009 bildades föreningen vars ändamål är att stödja och uppmuntra unga människor som med drivkraft och engagemang åstadkommer utveckling.

Föreningen ger gåvor med utdelning 1- 2 ggr/år.               

”En gåva är en gåva när den ges med hjärtat till den rätta personen, i rätt tid, vid det rätta tillfället
och inte förväntas ge något tillbaka”
 
okänd    

Dela den här sidan