Ansökan

Välkommen med din nominering eller ansökan. 

Uppfylls gåvokriterier, skickar gärna din ansökan. Klicka här >>
Dessa punkter ska finnas med i din ansökan eller uppgifter dör den du vill nominera:     

- Presentation av dig eller den du vill nominera (tidigare erfarenhet utbildning, fritid, personliga mål)

- Presentation av företaget/organisationens (mål, vision och drömmar)

- Motivering till varför du/din organisation eller den du vill nominera skall tilldelas bidrag

- Bidrag för något som gjorts eller för ett möjliggörande.  

- Referens

Kontaktinformation

- Namn

- Adress

- Postadress

- Ålder

- Telefon

- Email

- Företag/Förening
Såhär ansöker du:

Skicka din ansökan till: 

kristin.linus1@gmail.com
Bifoga ett dokument med svar på ovanstående frågor och märk mailet med "Ansökan Almas fond"


        
        Skicka din ansökan före den 31 maj 2019